Bezpečnost práce

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty. Legislativní rámec BOZP tvoří velký počet právních předpisů, jako jsou zákony a jejich prováděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky. K tomu přistupují ČSN a to vše je orámováno Rámcovými směrnicemi EU. Z tohoto důvodu je problematiky zajištění BOZP v organizaci poměrně složitá a záleží na zvážení, zda je schopná všechny požadavky zajistit vlastními pracovníky, nebo zda je vhodnější v této oblasti využít kvalifikovaného externího odborníka. V případech stanovených ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., může tuto činnost zajišťovat pouze osoba, která má příslušnou odbornou způsobilost prokázanou úspěšně složenou zkouškou.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát