Koordinace bezpečnosti práce na stavbách

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními uvedeného zákona a dalších legislativních předpisů. Činnost koordinátora BOZP na stavbách může provádět pouze osoba, která k tomu má příslušnou odbornou způsobilost prokázanou úspěšně složenou zkouškou.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát