Dotace

V oblasti dotačního managementu provádím zpracování projektů a veškerou jejich administraci. Například v případě dotačních titulů vyhlašovaných ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury Czechinvest se jedná o zřízení elektronického podpisu, založení Master účtu, podání registrační žádosti, zpracování studie proveditelnosti, podání plné žádosti, vyhlášení a administrace výběrových řízení, zpracování žádostí o platbu a podávání pravidelných monitorovacích hlášení po dobu udržitelnosti projektu. V oblasti dotací mám rozsáhlé zkušenosti ze svého působení na pozici konzultanta agentury Czechinvest, hodnotitele a kontrolního pracovníka projektů pro MPO ČR a Hospodářskou komoru ČR a zpracovatele celé řady úspěšně realizovaných projektů pro klienty ze širokého spektra oborů.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát