NBÚ

NBÚNárodní bezpečnostní úřad (NBÚ) je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Ověřování podmínek pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti provádí NBÚ v bezpečnostním řízení u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštními právními předpisy. Citlivou činnost může vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení fyzické osoby.

http://www.nbu.cz/cs/

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát