CAF

Společenský hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework) je model inspirovaný Modelem excelence Evropské nadace pro management kvality (EFQM - European Foundation for Quality Management) a modelem německé Univerzity správních věd ve Speyeru. CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného sektoru.  Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát