START

Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Jako model pro zahájení cesty ke zlepšování je použito sebehodnocení dle doporučení EFQM. Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník. Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního modelu EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na „nejslabší místa“ v řízení firmy a tedy cestu, kde začít se zlepšováním.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát