Armádní dodávky

Vzhledem ke specifikům zajištění kvality armádní dodávek, není samotná norma ISO 9001 dostačující pro prokázání kvality a způsobilosti dodavatele. V členských státech NATO je na ověřování kvality výrobků určených k zajištění obrany státu kladen velký důraz. Tento důraz vychází z potřeby zajistit dostatečnou obrannou způsobilost NATO a jednotlivých členských států s co možná nejefektivnějším vynaložením finančních prostředků. Z tohoto důvodu byly stanoveny specifické požadavky, které jsou obsaženy ve standardech AQAP a v Českých obranných standardech.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát