ČOS

ČOSPožadavky na systém kvality dodavatelů armád NATO stanovené v publikacích AQAP jsou formulovány v Českých obranných standardech (ČOS). Produkty určené k zajištění obrany státu jsou svým charakterem, použitím a náklady na životní cyklus natolik specifické, že je nutné před jejich dodáním ověřit, zda splňují stanovené požadavky na kvalitu. Mnohdy nestačí pouze posoudit finální výrobek, ale je nutné průběžné monitorování podmínek, za kterých je výroba realizována. Ve vybraných případech se rovněž posuzuje systém managementu kvality dodavatele. Proto je ověřování kvality dáno do působnosti příslušného státního orgánu (úřadu) a postaveno na úroveň státního ověřování jakosti. Státní ověřování jakosti lze obecně definovat jako proces, kterým si odběratel prostřednictvím odborného orgánu ověřuje, zda dodavatel výrobku plní smluvní požadavky na kvalitu. Tímto odborným orgánem byl zákonem č. 309/2000 Sb. stanoven Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ).

http://www.ossoj.army.cz/

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát