ISO 9001

Normy řady ISO 9000 byly poprvé zveřejněny v roce 1987 a vzešly z řady britských norem BS 5750 (British Standard). Od roku 1987 prošly normy několika významnými revizemi (1994 revize 2.3; 2000 revize 2.4; 2008 revize 2.5). Norma ISO 9001 byla převzata do systému Českých technických norem vydávaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V současné době je norma ISO 9001 nejčastěji aplikovaným standardem pro budování systémů managementu jakosti jak v podmínkách České republiky, tak i ve světě. Systém norem ISO řady 9000 tvoří v současné době čtyři normy:

  • ISO 9000 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
  • ISO 9001 - Systémy managementu kvality – Požadavky
  • ISO 9004 - Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti
  • ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát