Technické požadavky

Se systémem řízení kvality úzce souvisí technické požadavky na výrobky, které vycházejí ze zákona č. 22/1997 Sb. a týkají se výrobků, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (oprávněný zájem). U těchto výrobků vláda svými nařízeními stanovuje způsob, jakým musí být posouzena jejich shoda.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát