Prohlášení o shodě

Vláda upravuje svými nařízením pro jednotlivé skupiny výrobků podmínky pro uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů posuzování shody. V řadě případů musí být shoda výrobků zajištěna prostřednictvím posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním. Pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k výrobku vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát