Validované procesy

V rámci konzultační činnosti při zavádění systémů řízení poskytuji také služby související se zajištěním validovaných procesů, tedy činností, u kterých nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením. V této oblasti zajišťuji zpracování veškeré potřebné dokumentace pro danou oblast, tak i prostřednictvím spolupracujících osob potřebný dozor nad realizací procesů (ze strany evropských a mezinárodních svářecích inženýrů) a požadovaný výcvik a certifikaci pracovníků, kteří validované procesy realizují. V případě potřeby v součinnosti se spolupracujícími certifikačními orgány také zajišťuji požadovanou certifikaci procesu svařování na základě požadavků evropských i oborových standardů.

Novinky

Koučink

19.2.2014 Od roku 2014 působím jako kouč projektu CzechEkoSystem agentury Czechinvest. více...

Spustil jsem nové webové stránky

6.5.2013 Dne 26.4.2013 jsem spustil svoje nové webové stránky www.pospichal.cz. více...
další novinky...
zlatý certifikát